Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy prawne budowa przydomowych garaży nie wymaga pozwolenia na budowę, ponieważ są to konstrukcje wolnostojące, nietrwale związane z podłożem i demontowalne. Nie oznacza to jednak całkowitej dowolności, ponieważ konieczne jest dokonanie zgłoszenia we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy.

Należy mieć na uwadze przepisy lokalne (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jeżeli taki istnieje dla danego obszaru) oraz warunki techniczne, które dotyczą ogólnych reguł m.in. określonej odległości budynków od granic działki. Na podstawie tych wskazań oraz mając na uwadze powierzchnię i kubaturę obiektu, powierzchnię obiektu w stosunku do działki, sposób przygotowania podłoża, decyzję podejmuje Urząd Miasta lub Gmin – warto jednak uprzednio zorientować się w tym temacie, ponieważ nie we wszystkich urzędach wymagany jest wniosek o określenie warunków zabudowy.

Praktyczne informacje

Do zgłoszenia wymagane są następujące dokumenty:

 • Wniosek (Wydział Architektury)
 • Mapy (Wydział Geodezyjny)
 • Opis obiektu (Producent)

Czas przygotowania: 14 dni
Wydanie decyzji: ok. 30 dni

Ponadto w kwestii zgłoszenia przedstawiamy także warunki:

 • sposób przygotowania podłoża: płyta betonowa do 0,2m lub kostka brukowa
 • obiekty zgłoszone jako pomieszczenia gospodarcze, zaplecza gospodarcze, wiaty, magazynki nietrwale związane z podłożem, pow. 35 mkw na każde 500 mkw działki

Do pozwolenia na budowę wymagane są następujące dokumenty:

 • Wniosek „Określenie warunków zabudowy”
 • Wniosek „Pozwolenie na budowę”
 • Mapy (Wydział Geodezyjny oraz geodeta)
 • Opis obiektu (Producent)
 • Projekt w 4 egzemplarzach (Projektant)
 • Książka budowy (Kierownik Budowy)

Czas przygotowania: 14 dni
Wydanie decyzji: o. 60-90 dni

Ponadto należy pamiętać, że garaż wolno stojący przy domu jednorodzinnym może być wybudowany:

 • 4 metry od granicy działki, jeśli konstrukcja jest zwrócona ku niej ścianą z oknem albo drzwiami;
 • 3 metry od granicy działki, jeżeli nie ma otworów w tej ścianie;
 • minimum 1,5 metra od granicy działki albo bezpośrednio przy niej, jeżeli pozwalają na to przepisy planu miejscowego bądź jeżeli działka jest węższa niż 16 metrów, albo długość planowanej konstrukcji nie będzie przekraczała 6,5 metrów, a wysokość 3 metrów.
Zgłoszenia, zgody i pozwolenia na budowę „blaszaka”