Najczęściej zadawane pytania

Jak można zamówić garaż ? Garaże można zamówić telefonicznie, mailowo lub osobiście w punkcie obsługi klienta jednego z naszych pięciu autoryzowanych przedstawicieli regionalnych. Co zawiera cena? Cena jest ceną brutto i zawiera podatek VAT. Kiedy płacę za garaż? Po zaakceptowaniu

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża

Chcemy zapewnić maksymalne bezpieczeństwo użytkowania garaży, dlatego konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Pragnąc zapewnić jak najlepsze rozwiązania dla posadawianych przez naszą firmę obiektów inwestor powinien przygotować podłoże wybierając jeden z proponowanych wariantów. Do zakupionego obiektu nasza firma udostępnia bezpłatnie szkic

Jaki wymiar?

Jaki wymiar?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wymagania przepisów prawa, które mogą determinować wielkość konstrukcji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, garaż powinien mieć co najmniej 2,2 m wysokości w

Zgłoszenia, zgody i pozwolenia na budowę „blaszaka”

Zgłoszenia, zgody i pozwolenia na budowę „blaszaka”

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy prawne budowa przydomowych garaży nie wymaga pozwolenia na budowę, ponieważ są to konstrukcje wolnostojące, nietrwale związane z podłożem i demontowalne. Nie oznacza to jednak całkowitej dowolności, ponieważ konieczne jest dokonanie zgłoszenia we właściwym Urzędzie