Przygotowanie podłoża

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa każdy z posadawianych przez naszą firmę obiektów kotwiony jest do przygotowanego przez klienta podłoża w kilkunastu punktach GRATIS.

Do zakupionego obiektu nasza firma udostępnia bezpłatnie szkic fundamentu z naniesionymi wymiarami

Poniżej prezentujemy trzy podstawowe sposoby przygotowania podłoża.

Płyta betonowa

Wylewka z betonu B15 lub B20

Grubość min. płyty to 15-20 cm ze zbrojeniem

Podsypka żwirowo-piaskowa około 30cm

Fundament punktowy

Punkty wykonane z betonu B15 lub B20

Punkty zagruntowane do strefy wolnej od zamarzania

Min. powierzchnia punktu to 30×30 cm

Min. Ilość punktów dla pojedynczego stanowiska to od 6 do 11 w zależności od wypełnienia.

Wieniec betonowy

Wieniec wykonany z betonu B15 lub B20

Minimalna szerokość wieńca to 30 cm

Wieneic zagruntowany do strefy wolnej od zamarzaniam

 

Przygotowanie podłoża